Thermostat cho bếp chiên nhúng EGO 55.34032.060 – Roller Grill A06005

2.497.000 VND

Thermostat EGO 55.34032.060 được sử dụng cho nhiều dòng bếp khác nhau như Bonnet, Capic, EGO, Hobart, Morice, Roller-Grill, Rosinox, Solymac, WHIRLPOOL.

Giá sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT