Cảm biến đá đầy máy làm đá Scotsman Magnet Switch 11-0563-01 (11000563 06)

2.168.000 VND

Cảm biến đá đầy máy làm đá viên Scotsman, Sigmag, Icematic