Thermostat t.max. 182°C nhiệt độ 100-180°C – Angelo Po 32Z2940

3.637.000 VND

Thermostat t.max. 182°C nhiệt độ 100-180°C – Angelo Po 32Z2940

EGO: 55.19032.010

Giá sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT