Hot plate 300x300mm 4000W 230V cho bếp điện Angelo Po – 32G1210, Bertos – 35038200

9.796.000 VND

Gái sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT